Kontakt

För frågor som rör själva tävlingen hänvisar vi först och främst till FAQ-sidan.

Om frågan är av allmän karaktär, ställ den gärna på TOUGH RACE SWEDENS  facebooksida! Då kan fler få del av svaret!

Ändringar i anmälan

Gäller frågan teknisk support angående anmälan mejla till timing@quick.no.

Här finns även mer info om ändring i anmälan!

I andra fall

info@ToughRaceSweden.se

För mediakontakter och samarbetspartners:
Henrik Josefsson
Tävlingsledare
henrik@ToughRaceSweden.se

Tough Race arrangeras av:

Tough Race Sweden AB

Dalsjö 8

784 78 Borlänge