Fakturaköp för företag och organisationer!

Vill ert företag eller organisation stå för hela eller del av deltagaravgiften?

Foto: Rickard Norman
Foto: Rickard Norman

 

Fler och fler företag ser vinsten med ett aktivt friskvårdsarbete och sammansvetsande evenemang.

För fakturaköp för företag eller organisation löser vi så här:

Vill ni att deltagaren själv skall stå för del av avgiften eller om ni av någon anledning vill ha rabattkoder för anmälan. Kanske till kunder eller till leverantörer! Vi kan även generera flera koder mot en mindre administrationskostnad.

Skicka er beställning till support-anmalan@ToughRaceSweden.se så ordnar vi enkelt med fakturaköp!

I beställningen uppger ni:
• Vilket/vilka lopp det gäller
• antal deltagare
• om ni skall stå för hela eller del av deltagaravgiften
• organisationsnamn
• organisationsnummer
• fakturadress
• om fakturan kan mejlas och i så fall aktuell mejladress
• kontaktperson med mejladress och telefonnummer

En rabattkod kommer då att mejlas till kontaktpersonen och faktura skickas. Rabattkoden kan användas för det antal deltagare som är beställt och bör betraktas som en värdehandling. Tough Race Sweden AB tar ej ansvar för hur kontaktpersonen sprider rabattkoden.

Köp dateras då mejl med er beställning inkommer.
Om köp dateras efter det att anmälan har stängt för att loppet är fulltecknat kommer vi att meddela er detta. Då kommer inget köp att registreras.
Om köp är registrerat är köparen bunden till köpet även om loppet/klassen, innan anmälan är registrerad, blir fulltecknat.

Vi tillämpar 30 dagars fakturabetalning.  Fakturaavgift på 50kr exkl moms tillkommer. Det går inte att återköpa startplatser. Däremot går det att sälja/överlåta startplatser eller ändra detaljer i anmälan.
Om företaget inte vill att deltagarna själva skall kunna byta deltagare etc så kan en person göra alla anmälningar och på så sätt ha admin för alla deltagare.

Nu finns även möjligheten att skapa friskvårdstillfällen och träna ihop laget innan Tough Race Sweden med Tough Race Sweden Clinic.

Kontakta info@ToughRaceSweden.se för mer information om Tough Race Sweden Clinic.

Profilera er tillsammans med Tough Race Sweden!

Om ni är intresserade av att profilera er tillsammans med Tough Race Sweden så har vi ett stort utbud av lösningar för både friskvård för er personal eller kunder och för marknadsföring. Kontakta henrik@ToughRaceSweden.se för mer information!

 

Välkommen med er beställning!