Livtjänst Sverige AB hälsas välkomna som samarbetspartner och som sjukvårdsberedskap under Tough Race!

Livtjänst samarbetspartner

Livtjänst är ett nytänkande företag med gedigen kompetens och erfarenhet. Företagets grundpelare är trygghet, service och kvalitet. Livtjänst har ett helhetsgrepp kring evenemangsberedskap, livräddning, utbildning och livräddningsprodukter.
Livtjänst utgår från sina regionkontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och det nyöppnade i Falun/Borlänge vilket gör att företaget nu når ännu längre.
Under Tough Race utgör Livtjänst en kvallificerad sjukvårdsresurs med stor mobilitet tack vare hög kompetens inom både ledning, sjukvård samt tillgång till terrängfordon med transportkapacitet.
Livtjänst är ett av tjugo, av Hjärt- Lungfonden, utvalda utbildningsföretag som får certifiera enligt Hjärtsäker zon!
För mer information se www.livtjanst.se!