Angående byte av startled för de som är anmälda tillsammans!

Vi i tävlingsledningen inser att vi inte har varit tydliga med kraven för hur deltagare skall få starta i samma startled!

Målet med Tough Race är att deltagarna skall få en rejäl utmaning som man, om man vill, kan dela med sina vänner, kollegor eller klubbkamrater. Det är klar att ni ska få möjligheten att göra det!

Vi har fått flertalet frågor kring möjligheten att byta startled på grund av att deltagare som, trots att de är anmälda tillsammans, inte har hamnat i samma startled.

Anledningen till att detta har uppstått beror på att det vi har tagit hänsyn till är om man är anmäld i samma lag. Vi har prioriterat att deltagare skall kunna fylla på lag efterhand och därför har vi inte lagt in fler parametrar när vi skapade startleden.

Vi tar till oss kritiken och vi har hittat sätt som gör att vi kommer att kunna se till att ni som är anmälda tillsammans skall få starta samtidigt.

Om ni har råkat ut för detta och vill att vi ändrar er anmälan, följ denna länk och fyll i uppgifterna i formuläret, före torsdag kl 1200, så löser vi ändringen.  Ändringar av startled kommer inte kunna behandlas efter denna tidpunkt. Denna ändring gäller bara de som har gjort en gemensam anmälan! Ni som har mejlat tidigare angående detta behöver inte fylla i formuläret.
Till formuläret!

Detta kan innebära att alla som innefattas av ändringen får starta i ett helt annat startled.

Officiell startlista kommer ut på fredag!

Tack för ert överseende!

Tävlingsledningen genom Henrik Josefsson