Villkor Midweek Challenge 2020

Genom att du som deltagare anmäler dig så förbinder du dig till att följa nedanstående regler.
§1. Anmälan och betalning är bindande. Startavgift kommer ej att återbetalas vid icke deltagande, undantaget inställd tävling, se §15. Giltigt startbevis kan direlt övertas av annan.
§2. Deltagare är skyldiga att ha tagit del av och förstått tävlingsreglerna. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsreglerna fram till första start.
§3. Åldersgräns för deltagande är födda år 2012. Icke myndiga skall ha målsmans medgivande. Deltagare födda 2012-2008 skall ha sällskap av vuxen, anmäld deltagare längs hela banan.
§4. Deltagare är skyldiga att följa tävlingsreglerna.
§5. Allt deltagande i Tough Race Swedens lopp och dess kringarrangemang sker på egen risk. Tough Race Sweden ersätter ej kostnader i samband med skador, förlorad utrustning eller trasig utrustning.
§6. Arrangören förbehåller sig rätten att, närhelst de önskar, göra ändringar i tävlingen.
§7. Banan är snitslad eller på annat sätt markerad och samtliga deltagare skall följa banan. Avvikelser kan medföra diskvalificering.
§8. Tidtagning sker manuellt.
§9. Deltagare som avbryter loppet är skyldig att meddela detta omedelbart till funktionär.
§10. Deltagare är skyldig att visa medtävlanden, publik, arrangörer, boende i området och naturen hänsyn. Att kasta skräp i naturen i anslutning till Tough Race Swedens evenemang medför diskvalificering.
§11. Deltagare är skyldig att, efter bästa förmåga, hjälpa medtävlanden som blivit skadad, sjuk eller på annat sätt är i behov av akut hjälp.
§12. Utrustning. Utrustning som riskerar att skada deltagare, hinder eller bansträckningen är ej tillåtna. Skor med metalldubb är inte tillåtna.
§13. Fotografering och filmning i kommersiellt syfte, utan tävlingsledningens medgivande, är ej tillåtet under evenemanget.
§14. Under evenemanget kommer arrangörens personal att dokumentera evenemanget med bilder och film. Genom anmälan godkänner deltagaren att arrangören kan använda bilder och filmer och ljudupptagningar i kommersiellt syfte.
§15. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av evenemanget. Då kommer deltagaravgiften att återbetalas till deltagaren. Omkostnader såsom, resor, boende etc. kommer ej att ersättas av arrangören.