Regler

Tävlingsreglerna är senast uppdaterade 2018-06-01

Genom att du som deltagare anmäler dig så förbinder du dig till att följa nedanstående regler.

§1. Anmälan och betalning är bindande. Startavgift kommer ej att återbetalas vid icke deltagande, undantaget inställd tävling, se §15. Anmäld person benämns här nedan som deltagare. Det är inte tillåtet att springa i annans namn varvid, ID-kontroll kommer att ske vi nummerlappsuthämtning. Försäljning av startplats kommer att vara möjligt.

§2. Deltagare är skyldiga att ha tagit del av och förstått tävlingsreglerna. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra i tävlingsreglerna fram till första start.

§3. Åldersgräns för deltagande  Original är födda 2003. Åldersgräns för Sprint är personer födda 2010. Icke myndiga skall ha målsmans medgivande. Deltagare födda 2010-2008 skall ha sällskap av vuxen, anmäld deltagare längs hela banan. Målsman skall, för icke myndiga deltagare, närvara vid tävlingen och kunna legitimera sig vid nummerlappsutdelningen.

§4. Deltagare är skyldiga att följa tävlingsreglerna.

§5. Allt deltagande i Tough Race Swedens lopp och dess kringarrangemang sker på egen risk. Tough Race Sweden ersätter ej kostnader i samband med skador, förlorad utrustning eller trasig utrustning.

§6. Arrangören förbehåller sig rätten att, närhelst de önskar, göra ändringar i tävlingen.

§7. Banan är snitslad eller på annat sätt markerad och samtliga deltagare skall följa banan. Avvikelser kan medföra diskvalificering.

§8. Tidtagning sker elektroniskt med tidtagningschip. Deltagaren ansvarar själv för att chipet är korrekt applicerat, att chipet medföljer under hela loppet, att start sker i rätt startled samt att chip återlämnas efter målgång. Om så ej sker, kan en korrekt tid inte garanteras.  Deltagare kan bli ersättningsskyldig vid icke återlämnat chip.

§9 Målet och banan stänger tre timmar efter sista start för Sprint och Original.

§10. Deltagare som avbryter loppet är skyldig att meddela detta omedelbart till funktionär samt att återlämna sitt tidtagningschip till målpersonal.

§11. Deltagare är skyldig att visa medtävlanden, publik, arrangörer, boende i området och naturen hänsyn. Att kasta skräp i naturen i anslutning till Tough Race Sweden medför diskvalificering.

§12. Deltagare är skyldig att, efter bästa förmåga, hjälpa medtävlanden som blivit skadad, sjuk eller på annat sätt är i behov av akut hjälp.

§13. Utrustning. Utrustning som riskerar att skada deltagare, hinder eller bansträckningen är ej tillåtna. Skor med metalldubb är inte tillåtna.

§14. Fotografering och filmning i kommersiellt syfte, utan tävlingsledningens medgivande, är ej tillåtet under evenemanget.

§15. Under evenemanget kommer arrangörens personal att dokumentera evenemanget med bilder och film. Genom anmälan godkänner deltagaren att arrangören kan använda bilder och filmer och ljudupptagningar i kommersiellt syfte.

§16. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in hela eller delar av evenemanget. Då kommer deltagaravgiften att återbetalas till deltagaren. Omkostnader såsom, resor, boende etc. kommer ej att ersättas av arrangören.

§17. Deltagaren ger arrangören rätt att spara personuppgifter och resultat enligt detta samtycke. Läs mer här!

 

Tävlingsregler för Elitklasserna och Ungdom 11-14år, Tough Race Sweden Sprint och Original: Dessa regler gäller utöver §1-16.

§17. Deltagare i klasserna Elit och Ungdom 11-14år tilldelas ett armband var. Om deltagaren inte klarar ett hinder enligt anvisningarna får denne lämna ifrån sig armbandet. Deltagare som saknar armband vid målgång kommer att, i resultatlistan, flyttas till motionsklasserna för respektive ålder.

§18. Deltagare måste göra minst ett försök per hinder, att klara hindret.

§19. Om deltagare faller ner från eller avbryter tagandet av  ett hinder med konsekvens skall deltagaren fortsätta innanför banmarkeringen och enligt anvisningar från funktionärer. Om hindret är av karaktären utan konsekvens (vanligtvis längre löpslinga eller lerbad) skall deltagaren påbörja ett nytt försök att klara hindret.

§20. För deltagare i  Elitklass eller Ungdom 11-14år krävs att banan genomförs utan fysisk hjälp från annan deltagare eller publik. Vätske- och energilangning är tillåten.

§21. Deltagare som ej efterföljer §1-16 samt §17-20 i Tävlingsreglerna utesluts från klassen.