Personuppgiftslagring

När du anmäler dig till, eller köper någon av våra produkter/tjänster samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter enligt nedan.

Syftet med att vi lagrar dina personuppgifter är att vi skall kunna leverera de köpta produkterna/tjänsterna i form av ex tidtagning, resultat, kläder, träningspass etc. Uppgifterna används även för att informera kunden om tjänsten kunden har beställt eller om vår verksamhet och kommande händelser. Vissa uppgifter används för att få överblick över kundgruppen. När personnummer anges görs det för att särskilja deltagare från varandra i vid tidtagning.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till annan förutom de uppgifter som förekommer i startlistor och resultatlistor. Dessa uppgifter publiceras endast i våra kanaler. Uppgifter som kan visas i startlistor och resultatlistor är Namn, Ålder/Födelseår, Resultat och lagnamn/klubb och ort.

De personuppgifter vi samlar in vid samtycke är nödvändiga för att kunna leverera tjänst eller produkt med en hög kvalité.

Obligatoriska uppgifter vid alla köp hos oss är:
Förnamn
Efternamn
Mejladress
Extra uppgifter kan samlas in vid vissa tillfällen för vissa tjänster eller produkter kan vara:
Födelseår eller ålder
Personnummer
Adress
Telefonnummer
Kön
Vid evenemang med mätning av deltagarens prestation (oftast tidtagning) samlas även detta in och sparas.

Personuppgiftsansvarig
Henrik Josefsson
Tough Race Sweden AB
info@ToughRaceSweden.se

Personuppgiftsbiträdesavtal för Tough Race Sweden Weekend 2018
EST:Mika Timing
Tryckarevägen 17
434 37 Kungsbacka, Sweden
kontakt@est.se

Personuppgiftsbiträdesavtal för Onsdagstävlingar 2018 och lopp 2019
Muddest AB
Vinterstigen 4
144 40 Rönninge
info@muddest.com

Personuppgiftsbiträdesavtal för Träning och träningspass på Dalsjö Hinderbana
Quickbutik AB
042-400 65 88
support@quickbutik.com

Personuppgiftsbiträdesavtal för Barnens Tough Race Sweden 2018

CityPuls AB
Biljettkiosken

Videum SciencePark
35196 Växjö

Personuppgiftsbiträdesavtal för nyhetsbrev
Paloma AB
+46 225 410 22
info@paloma.se

Om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, ändra uppgifter och/eller vill ta bort dina uppgifter inklusive historiska resultat kontakta info@ToughRaceSweden.se så hjälper vi dig.