Deltagarinformation Tough Race Sweden Supersprint

toughrace-logo_supersprint_large

presenteras av

Tävlingsform

Tough Race Sweden Supersprint är unik i Sverige och kanske i världen med formatet på tävlingen. Tävlingen är uppdelad i två delar. Ett kval och ett finalpass. I kvalet startar alla deltagare enligt en seedad startlista där de som har bäst meriter startar först.  Första start i kvalet är kl 1800.
De 30 snabbaste damerna och de 30 snabbaste herrarna går vidare till finalpasset som börjar kl 1900. Finalpasset innehåller fem kvartsfinaler, två semifinaler och en final per klass. Alla heat innehåller sex deltagare.  Det gäller alltså att placera sig så bra som möjligt i sitt heat. Vilka- och hur många som går vidare till nästa heat framgår av tabellerna nedan. Den som korsar mållinjen först i finalen är den som står som segrare.

Start kval

Första start sker kl 18.00. Löparna startar en och en med 15 sekunders mellanrum.

Du skall befinna dig vid startfållan för avprickning och insläpp i fållan senast 3 minuter före din starttid. Kommer du senare kan du nekas start eller placeras i den ordning som du ankommer. Tiden kommer ändå att starta på din angivna starttid. Så kom i tid. Med dig till starten skall du medföra tidtagningschip och nummerlapp monterat och klart.

Målgång prolog

Målgång sker genom att deltagaren passerar mållinjen och tiden stoppas när tidtagningschipet passerar mållinjen. Lämna målfållan så snart du kan efter målgång. Vätska från +Watt och vatten finns vid målet. Behåll ditt tidtagningschip! Alla deltagare lämnar chipet när de har sprungit sitt sista lopp.

Start finalpass

Första kvartsfinalen startar preliminärt kl 1900. Du skall befinna dig vid startfållan för avprickning och insläpp i fållan senast 3 minuter före din preliminära starttid. Kommer du senare kan du nekas start. Preliminära starttider anslås vid starten. Vid tjuvstart kommer startfältet att kallas tillbaka och den som gjort sig skyldig till tjuvstart kommer att tilldelas en varning. Ytterligare en varning till samma deltagare medför diskvalificering. Undvik tjuvstarter då detta försenar tävlingen, krånglar till tidtagningen och sannolikt inte är avgörande för tävlingens utgång.

Målgång finalpass

Målgång sker genom att deltagaren passerar mållinjen och tiden stoppas när tidtagningschipet passerar mållinjen. Om det är jämnt mellan deltagarna kommer måldomare att avgöra placeringarna i heatet. Då gäller passage med bröstkorgen över mållinjen.

Tabell för fördelning av deltagare i finalpasset.

Kvartsfinaler med sex deltagare i varje.
Tilldelade heat Kvart 1 Kvart 2 Kvart 3 Kvart 4 Kvart 5
Placering i kval

1

4 5 2 3
10 7 6 9 8
11 14 14 12 13
20 17 16 19 18
21 24 25 22 23
30 27 26 29

28

Semifinaler med sex deltagare i varje. #=placering i kvartsfinal
Semifinal 1 Semifinal 2
Kvart 1 #1 Kvart 4 #1
Kvart 1 #2 Kvart 4 #2
Kvart 2 #1 Kvart 5 #1
Kvart 2 #2 Kvart 5 #2
Kvart 3 #1 Kvart 3 #2
Näst snabbaste #3-4 i Kvartsfinalerna Snabbaste #3-4 i Kvartsfinalerna

 

Final med sex deltagare. #=placering i semifinal

Final
Semi 1 #1
Semi 2 #1
Semi 1 #2
Semi 2 #2
Semi 1 #3
Semi 2 #3

Banan

Klicka på helskärmsknappen så kommer en detaljerad karta upp.

 

Godkänd på hinder

För att gå vidare måste hindren genomföras enligt anvisning och utan fysisk hjälp från andra deltagare, publik eller funktionärer. Inga straffrundor eller liknande kommer att tillämpas utan deltagaren skall klara hindren för att få fortsätta. Vissa hinder ger en naturlig konsekvens. I dessa fall måste ett försök påbörjas att klara hindret och därefter kan deltagaren fortsätta innanför banmarkeringen trots att denne har ”misslyckats” på hindret.

Detaljer kring dessa regler kommer att klargöras under Racemeeting före loppet.

Varningar och diskvalificeringar

Hinderdomare kommer att hjälpa deltagaren att avgöra om hindret har tagits på ett korrekt sätt.

Vid otillåtet agerande eller osportsligt uppträdande kan deltagare tilldelas varning eller direkt diskvalificeras.

Välkommen till en fartfylld fredag kväll!

#ToughRaceSweden]